Nighthawk.dk

Data-analyse med Bash shell

Skrevet d. 15. Aug. 2020 af Claus Nielsen.

Data fra f.eks. computersimuleringer kommer ikke altid i et format, der kan smides direkte over i analyse-software som Origin, R, Matlab, Excel, osv. Ofte skal det relevante data først trækkes ud af filer og muligvis omformateres - og her er en Bash shell et rigtig godt værktøj.

Lad os forestille os, at vi har simuleret et molekyle vha. softwaren Gaussian, og har fået en lang output-fil. Et sted nede midt i filen står der følgende:

... Mere info i starten af filen
 InvSVY: IOpt=1 It= 1 EMax= 2.66D-15
 Solved reduced A of dimension  22 with   3 vectors.
 Calculating GIAO nuclear magnetic shielding tensors.
 SCF GIAO Magnetic shielding tensor (ppm):
   1 C  Isotropic =  113.0347  Anisotropy =  16.9915
  XX=  111.9221  YX=   1.0827  ZX=   7.7450
  XY=   1.3633  YY=  124.0740  ZY=   6.2476
  XZ=   6.4851  YZ=  -4.2466  ZZ=  103.1081
  Eigenvalues:  99.1427  115.5992  124.3624
   2 C  Isotropic =   2.6274  Anisotropy =  156.9703
  XX=  -51.0008  YX=  -4.6748  ZX=  53.4116
  XY=  -9.7500  YY=  -29.4582  ZY=  -3.8611
  XZ=  55.6306  YZ=  -0.2797  ZZ=  88.3412
  Eigenvalues:  -70.7150  -28.6770  107.2743
   3 C  Isotropic =  69.3645  Anisotropy =  90.5505
  XX=  61.7339  YX=   3.9842  ZX=  24.3280
  XY=  -11.0795  YY=  25.2629  ZY=  -2.5887
  XZ=  22.4657  YZ=  -10.5831  ZZ=  121.0966
  Eigenvalues:  24.6919  53.6701  129.7315
... Resten af filen fortsætter

Nu kunne vi godt tænke os en liste over de isotrope og anisotrope værdier samt egenværdier (eigenvalues) for hvert atom i output-filen, så vi laver et Bash shellscript:

#!/bin/bash
ADFILE="$1.atomdata.temporary.dat"
EIGFILE="$1.eigenvalues.temporary.dat"
echo "Atom Isotropic Anisotropic" > $ADFILE
echo "Eig1 Eig2 Eig3" > $EIGFILE
grep "Isotropic =" $1 | tr -s " " | cut -d' ' -f2,6,9 >> $ADFILE
grep Eigenvalues: $1 | tr -s " " | cut -d' ' -f 3-5 >> $EIGFILE
paste -d' ' $ADFILE $EIGFILE | tr -s " " > $2
rm $ADFILE
rm $EIGFILE

Nu kan scriptet køres på output-filen fra Gaussian, og resultatet ser således ud:

Atom Isotropic Anisotropic Eig1 Eig2 Eig3
1 113.0347 16.9915 99.1427 115.5992 124.3624
2 2.6274 156.9703 -70.7150 -28.6770 107.2743
3 69.3645 90.5505 24.6919 53.6701 129.7315
4 32.8351 91.8439 -64.3134 68.7543 94.0644
5 109.8781 221.1765 -114.3277 186.6330 257.3291
6 -205.7135 779.0873 -622.6531 -308.1653 313.6781
... data fortsætter

Nu er de data, der skal bruges, i et format som passer meget bedre til de fleste analyse-programmer (f.eks. Origin eller et regneark som Excel), og det shellscript, der blev brugt, kan bruges igen hver gang samme slags data skal udtrækkes af output-filer fra Gaussian.

Som eksemplet ovenfor illustrerer, kan en Bash shell være utroligt nyttig, og i denne artikelserie kan du lære at skrive dine egne shellscripts til både udtræk af data samt visualisering med simple plots.

Denne artikelserie er i øjeblikket ved at blive skrevet...

Artikler

Andet Bash / Shellscripting 1 - Introduktion til Bash shell Andet Bash / Shellscripting 2 - Shellscripts
×